About us

DRUŠTVENE MREŽE

Zašto je važna i potrebna promocija na društvenim mrežama (Facebook i Instagram)? – U ovom trenutku ciljna grupa ljudi koje interesuju i koji prate teme iz poljoprivrede uzrasta 20-60 godina u regionu koji razume isti jezik (BiH, CG, Severna Makedonija, Hrvatska i Srbija) iznosi preko 5 milona ljudi

– Ukupan broj profila na Facebook u junu 2021. za Srbiju je 4.134.000, a na Instagramu 2.734.000 – Na Facebook postoji preko 30 grupa koje se direktno ili indirektno bave temama od interesa za Sajam poljoprivrede;

– Promocija na društvenim mrežama podrazumeva dva segmenta: o Kreiranje i publikovanje sadržaja (video i grafičkih i tekstualnih sadržaja-rešenja) koji informišu i edukuju ciljnu grupu o temama od značaja pa tako profili i stranice predstavljaju sopstveni medij kroz koji se kontrolisano plasiraju željene informacije. Kroz društvene mreže Facebook i Instagram se takođe promovišu sadržaji koji se nalaze na drugim mestima kao što su Youtube i vebsajt oglašivača.

o  Takođe, ovaj vid promocije omogućava direktnu i neposrednu komunikaciju sa publikom što nije moguće ni u jednom drugom kanalu promocije.

o  Oglašavanje ili advertising podrazumeva kreiranje oglasa u video ili grafičkom formatu koji se promoviše na tačno i precizno utvrđenu ciljnu grupu od interesa(ciljnu grupu koju konkretna tema interesuje). Ovi oglasi se prikazuju ne samo na društvenim mrežama već i šire u oglašivačkoj mreži na aplikacijama za mobilne telefone, veb sajtovima i na Whatsapp. Oglasi mogu imati za cilj povećanje prepoznatljivosti teme, odnosno da što veći broj ciljne grupe vidi određenu informaciju i postane svestan toga. Osim toga ciljevi oglasa mogu biti interakcija sa sadržajem (lajkovi, deljenja, komentari), slanje poruka, gledanje video sadržaja ili klikovi na vebsajt. U skladu sa ciljevima kampanje utvrđuje se i bira cilj oglašavanja. Specifičnost ovog načina oglašavanja je prilagođavanje oglasa i poruka tačno određenoj ciljnoj grupi pa se tako npr. oglas za 88.međunarodni sajam poljoprivrede može prikazivati svima onima koje interesuje poljoprivreda ali i kreirati posebne oglase koji se obraćaju (usmeravaju ka) užoj ciljnoj grupi npr. poseban oglas za voćare, stočare, ratare, povrtare, organsku proizvodnju. Tada se kreira poseban oglas, prilagodi tekst i oglas se usmerava na željenu ciljnu grupu. Na ovaj način sa sigurnošću šaljemo jasnu i precizno formulisanu poruku ciljnim grupama i omogućujemo bolju primećenost oglasa i oglasne poruke i bolju reakciju na njega. Još jedna važna prednost ovog načina oglašavanja se ogleda u tome što se vremenom kreira specifična tzv. topla publika od onih ljudi koji su na bilo koji način stupili u neki kontakt sa našim oglasom i stranicama (odgledali video, kliknuli na link, lajkovali objavu, zapratil istranicu, podelili objavu, poslali poruku). Ova publika je dragocena jer se dodatne informacije o događaju plasiraju onima za koje znamo da su posebno zainteresovani i ovo doprinosi daljoj optimizaciji i ekonomičnosti kampanje i budućih kampanja. Ova publika predstavlja bazu kontakata koja se koristi za još precizniju i direktniju komunikaciju. 


 


Zašto promocija na Google?


Google trenutno predstavlja najmoćniju platformu za digitalno oglašavanje uz društvene mreže.

Savetujemo oglašavanje kroz display kampanju što podrazumeva precizno targetiranje ciljne grupe prema interesovanjima (ljudi koje interesuju teme poljoprivrede, poljopr.mašina, proizvodnje i koji pokazuju nameru kupovine u ovim oblastima) i plasiranje reklamnih oglasa u grafičkom ili video formatu na internetu kroz Google mrežu sajtova.

Ovo znači praktično da se oglasna poruka prikazuje svuda gde se naša ciljna grupa nalazi – oglas ih prati i prikazuje im se na portalima i sajtovima koje posećuju bez obzira na njihovu tematiku. Osim toga, oglase je moguće prikazivati i na specifičnim portalima koji se bave temama od interesa kao što su poljoprivreda, mehanizacija i sl.

Takođe, izuzetno efektno je i plasiranje video oglasa, odnosno reklamnog spota na Youtube gde se on prikazuje pre i u toku video sadržaja koje naša ciljna grupa gleda. I ovde se radi detaljno preciziranje ciljne grupe prema interesovanjima i demografskim karakteristikama.

 

Za razliku od klasičnih kanala za oglašavanje, promocija kroz digitalne medije (Google i društvene mreže) nam daje mogućnost da konstantno, u realnom vremenu pratimo i vršimo prilagođavanje, ažuriranje i poboljšanje kampanja (poruka, ciljnih grupa, oglasnih poruka) u cilju optimizacije i poboljšanja njihove ekonomičnosti.